Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts de la Diputació de Lleida

DIVENDRES 04 AGOST 2023

 

1-. En data 27 de desembre de 2022, la Junta de Govern número 44/2022 de la Diputació de Lleida va acordar l’aprovació de la resolució del Pla de Cooperació municipal d’inversions 2022-2023 i l’atorgament de les corresponents subvencions.

 

 

2.- Per decret de la presidència de la Diputació de Lleida número 2022/2555 de 14 de setembre de 2022, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla de Cooperació Municipal, un cop publicat al BOP de Lleida núm. 145 de 29.7.2022, sense que s’hagin presentat al.legacions i/o reclamacions, i en consequència la concessió d’ajuts a diversos Ajuntaments i Entitats municipals descentralitzades en els següents termes:

 

 

 

3.- El Ple de la Corporació de la Diputació de Lledia en la seva sessió ordinària núm. 3, de 23 de març de 2023, ha adoptat els següents acordat aprovar definitivament el Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins, gener 2023–juny2024, un cop publicat al BOP de Lleida núm. 39 de 24 de febrer de 2023, havent-se resolt les al.legacions presentades, i en conseqüència la concessió d’ajuts a diversos Ajuntaments i Entitats municipals descentralitzades en els següents termes:

 

Amb la col·laboració de: