Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions Diputació de Lleida 2023

DIMARTS 21 NOVEMBRE 2023

  • El Ple de la Diputació de Lleida núm. 11/2023, en la sessió ordinària celebrada el 21 de setembre de 2023 va fer l’aprovació definitiva del Pla econòmic en l’àmbit de la Salut de la Diputació de Lleida, pel qual s’atorga una subvenció de 17.553,00 € a l’EMD del Talladell.

 

  • El Ple de la Corporació en la seva sessió ordinària núm. 3, de 23 de març de 2023, ha adoptat els següents acordat aprovar definitivament el Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins, gener 2023–juny2024, pel qual s’atorga una subvenció de 5.910,00 €  a l’EMD del Talladell

 

  • Per decret de Presidència número 2022/4691, de 30 de desembre de 2022 es va procedir a la correcció de diferents errades materials i de fet corresponents a l’aprovació de la resolució del Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions als ajuntaments i EMD del territori de Lleida 2022-2023, pel qual s’atorga una subvenció de 8.500 € a l’EMD El Talladell per al projecte Memòria valorada per a la pavimentació de la Plaça de la Pica del Talladell.

 

  • Per decret de la presidència número 2023/3467 de 6 de setembre de 2023, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida, per a l’exercici 2023, pel qual s’atorga una subvenció de 4.000,00 € a l’EMD El Talladell.